• Racconti e Fiabe

    Giufà e la statua di ghissu

    Si cunta ca cc’era ‘na mamma, e avía un figliu chiamatu Giufà; sta mamma di Giufà campava pòghira. Stu Giufà era babbu, e lagnusu e mariuolu: sò anatri avía ‘na puocu di tila e cci dissi a Giufà: – «Pigliammu ‘na puocu di tila; e la va’ a vieni ‘ntra un paisi luntanu, e l’ha’ a vìnniri a chiddi pirsuni chi parlanu picca.» Giufà si partì’ cu la tila ‘n cuoddu e si nni ij’ a vìnniri. Arrivatu ‘ntra un paisi accumincià’ a vanniari: – «Cu’ voli la tila!» Lu chiamavanu li genti e accuminciavanu a parlari assai, a cu’ cci paría grossa, a cu’ cci paría cara. Giufà cci…