Racconti e Fiabe

Giufà e lu Judici.

Si cunta ca Giufà ‘na matina si nni ij’ a finocchi, e ad arricuglìrisi a lu paisi si arridducì’ di notti; nna mentri caminava cc’era la Luna ed era annuvulata, e la Luna affacciava e cuddava; s’assetta ‘n capu ‘na petra e si minti a taliari la Luna ca affacciava e cuddava, e cci dicía quann’affacciava: – «Affaccia, affaccia;» quannu cuddava cci dicía: – «Codda, codda,» e ‘un allintava di diri: «Affaccia affaccia! codda codda!»
‘Ntantu ddà sutta la via cc’eranu du’ latri ca scurciavanu ‘na vitedda, ca l’avianu arrubbatu; quannu ‘ntisiru diri: – «Affaccia e codda,» si scantavanu ca vinía la Ghiustizia; appizzanu a cùrriri e lassanu la carni. Giufà quannu vitti curriri a li du latri, ij’ a vìdiri chi cc’era, e trova la vitedda scurciata; piglia lu cutieddu, accumencia a tagliari carni e nni jinghi lu saccu e si nni va: arrivannu nni sò mà’: – «Mà’, apriti.» Sò matri cci dici: «Pricchì vinisti accussì notti?» – «Vinni notti ca purtavu la carni e dumani l’âti a vìnniri tutta, ca li dinari mi sièrvinu.» Cci dissi sò matri: – «Dumani ti nni va’ di fora arrieri, ca ia vinnu la carni.» Quannu la matina fu juornu Giufà si nni ij’ di fora, e sò matri vinnì’ tutta la carni.
La sira vinni Giufà e cci dissi: – «Mà’ la vinnistivu la carni?» – «Sì, la detti a cridenza a li muschi.» – «E li grana quannu vi l’hannu a dari?» – «Quannu l’hannu.» ‘Nquà passàru ottu jorna, e dinari li muschi ‘un ni purtavanu; si parti Giufà e va nni lu Judici e cci dici: – «Signuri Jùdici, vuogliu fatta ghiustizia, ca detti la carni a cridenza a li muschi e ‘un hannu vinutu a pagarimi.» Lu Jùdici cci dissi: – «Ti dugnu pri sintenza ca unni li vidi l’ammazzi.» Ghiustu ghiustu posa ‘na musca supra la testa di lu propria Jùdici, Giufà appizza c’un pugnu e cci rumpi la testa a lu Judici.

Giuseppe Pitrè, Fiabe novelle e racconti popolari siciliani – Vol. III

Marianna

Vive a Palermo. Appassionata di fotografia, di lettura e di ogni forma d'arte (o quasi). Innamorata della Sicilia. Laureata in Lettere Moderne con una tesi sul cibo all'interno della letteratura e dei menu siciliani.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *