Racconti e Fiabe

Cola Pisci

Renato Guttuso, Colapesce, 1985, pannelli dipinti ad olio, Teatro Vittorio Emanuele, Messina, particolare.

Cola Pisci era un farotu, ca sapia natari megghiu d’un pisci, basta diri ca java di Missina a Catania e di Catania a Missina, sempri sutt’acqua.
‘Na vota vinni lu Re ccà a Missina, e sintíu diri ch’avianu a Missina st’omu maravigghiusu , ch’era lu primu nataturi. Sintennu accussì, lu vosi vìdiri. Cola fu chiamatu e si prisintau a lu Re.
– Dimmi: è veru (cci dici lu Re) ca tu sai ben natari?
– Maistà, sì!
Allura lu Re cci jittau ‘na spada a mari, e Cola si calau e l’annau a pigghiiari. Vidennu chistu, la Riggina cci jittau ‘n aneddu, non cci cridennu chi Cola Pisci lu putía pigghiar; e Cola Pisci lu pigghiau.
– Allura m’hai a sapiri a diri chi cosa cc’est sutta lu pedi d’ ‘u Sarvaturi – cci dici lu Re.
Cola si jetta a mari, osserva e torna:
– Sapiti chi cc’è, Maistà ? Cc’ est ‘na caverna, chi porta un gran’ focu.Lu Re non ristau sudisfattu di sta cosa; dici :
– Nenti: non mi sapisti diri nenti. Ora si cc’è ssa caverna e tu mi sai purtari la cìnniri di ssu focu, io ti fazzu un bonu cumprimentu.
Scinníu arreri Cola, arrivau ddassutta, si bruciau la mani e si nni ‘nchianau. – Eccu, Maistà! – e cci prisintau la mani bruciata.Risposta di lu Re:

– Non su’ cuntentu ancora. Tu ha’ a tràsiri jintra di la caverna; e m’ hai a diri unni corrispunni stu focu.
– Riali Maistà – cci dissi Cola – si io scinnu, no ‘nchianu cchiù supra: nni su’ sicuru. (A Cola Pisci mi cci parrava lu cori).
Lu Re pi fallu pigghiari di puntu, cci dissi ca un omu valenti non havi mai paura di nuddu.
– Uliti accussì? io lu fazzu; ma io cci perdu la vita.
Mi si pigghia na ferra:
– Si sta ferra – dici – ‘nchiana bruciata, ‘oli diri sugnu mortu; si non è bruciata, sugnu vivu.
Scinníu e trasíu, cu sta ferra ‘nta la mani, jintra sta caverna. ‘A ferra si bruciau e vinni ‘n summa. Cola Pisci arristau bruciato e non ‘nuchianau cchiù.
Lu Re fici, chistu pi vidiri si era veru chi la caverna currispunnía cu suttaterra, ed era unu di li sustegni di la Sicilia.

 

riportata da Giuseppe Pitrè in “Studi di leggende popolari in Sicilia”

1 “farotu”: nativo di Torre di Faro, a sei chilometri da Messina.
2 “sutta lu pedi d’ ‘u Sarvaturi”: Forte del SS Salvatore della Lanterna di Messina.
3 Secondo la credenza popolare, la Sicilia è sostenuta da tre colonne sottomarine, che ne formano nello stesso tempo la base.
4 Questa leggenda, come spiega lo stesso Pitrè, viene tramandata in diverse varianti (quella utilizzata è quella messinese) e, inoltre, è stata trascritta, nella variante palermitana, da Italo Calvino in “Fiabe italiane” (1956).

Marianna

Vive a Palermo. Appassionata di fotografia, di lettura e di ogni forma d'arte (o quasi). Innamorata della Sicilia. Laureata in Lettere Moderne con una tesi sul cibo all'interno della letteratura e dei menu siciliani.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *